Es lauzu, tu lauzi, mes lauzam, vini luza.

À propos

Sandra Kalnietes atminu gramata Es lauzu. Tu lauzi. Mes lauzam. Vini luza stasta par Latvijas tautas fronti no tas tapsanas 1988. gada vasara lidz Latvijas neatkaribas atjaunosanai 1990. gada 4. maija. Gandriz vai dienasgramatas forma uzrakstita gramata ir stasts par musu tautas treso Atmodu un cilvekiem, kas veidoja un vadija so divsimt tukstosu biedru lielo organizaciju. Baltijas tautu kustibas 1990. gada pavasari ne tikai atjaunoja 1940. gada okupeto un anekteto Baltijas valstu neatkaribu, bet ari satricinaja Padomju Savienibas pamatus, un 1991. gada decembri si launuma imperija sabruka.
Starptautiskaja politika Latvijas Tautas fronte, Sajudis un Rahvarinne ienaca negaiditas un negribetas, jo apdraudeja pasaules kartibas izsverto bipolaro lidzsvaru. Rietumi bija ieintereseti vienoties ar PSRS par masu iznicinasanas ierocu ierobezosanu un Vacijas apvienosanu. Sajos planos Baltijas revolucija bija trauceklis, tapec ik politikis un diplomats, kas apmekleja Rigu, Vilnu vai Tallinu, aicinaja "nesupot Mihaila Gorbacova laivu".
Baltijas revolucija un citas aizvien aktivakas demokratiskas kustibas Austrumeiropa nostadija Gorbacovu izveles prieksa - paturet Baltijas valstis vai laut Austrumeiropai aiziet no PSRS kontroles. Gorbacovs atlaida Austrumeiropu, tacu driz vinam nacas zaudet ari Baltijas valstis. Si satricinajuma iespaida Padomju Savieniba sabruka, un pasaule, kadu mes to pazinam kops Otra pasaules kara beigam, izmainijas uz visiem laikiem. Musdienas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautas kustibu veiksmes stasts var kalpot par piemeru daudziem miljoniem cilveku visa pasaule, kuri joprojam tiecas pec brivibas.
Lai saprastu Latvijas un Baltijas tautu lomu sajos tektoniskajos procesos, ir jalasa Sandras Kalnietes gramata; ta stasta par strategiju un taktiku, par sarezgitajam izvelem un kompromisiem, kas ik uz sola apdraudeja virzibu uz augstako merki. Autores detalizetais stastijums lasitajam lauj ieskatities revolucijas aizkulises un saprast, ka tas laiks ir bijis kaislibu pilns un aizraujoss. Gramata reize ir analitiska un ari personiga, jo parada atgriezenisko saiti starp notikumu veidotajiem un to, ka sie notikumi vinus ietekme un maina.
Kops Atmodas Sandra Kalniete ir turpinajusi savu diplomatisko, politisko, sabiedrisko un radoso darbibu. Vina ir bijusi Latvijas vestniece Apvienoto Naciju Organizacija, Francija un UNESCO, savas valsts arlietu ministre, pirma Latvijas parstave Eiropas Komisija, ieveleta par Saeimas deputati, bet tagad ir Eiropas Parlamenta deputate. S. Kalniete ir ari vairaku citu popularu gramatu autore.

Rayons : Sciences humaines & sociales > Histoire du monde > Histoire de l'Europe

 • EAN

  9789934842658

 • Disponibilité

  Disponible

 • Action copier/coller

  Dans le cadre de la copie privée

 • Action imprimer

  Dans le cadre de la copie privée

 • Partage

  Dans le cadre de la copie privée

 • Distributeur

  Immatériel

 • Support principal

  ebook (ePub)

empty