A

 • Cet ouvrage est une réédition numérique d'un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d'origine.

 • Tout le monde en a entendu parler mais qui peut expliquer en quelques
  mots le sens profond de ces récits fondateurs de la pensée ? Les
  grands concepts de la philosophie, de l'Antiquité au XXe siècle.
  Étienne Garcin a sélectionné une dizaine d'anecdotes, mythes ou
  images piochés au coeur des oeuvres des plus grands philosophes pour
  les décrypter et nous permettre de les comprendre. Le bout de cire de
  Descartes, le pont de Bergson, le garçon de café de Sartre ou la
  tique de Deleuze sont autant de récits qui méritent d'être contés :
  ils nous permettent de réfléchir sur la condition humaine et le monde
  qui nous entoure. Accessible, cette BD permet d'entrer facilement
  dans le jeu de la réflexion philosophique. Car la philosophie parle
  avant tout des questionnements de tous les jours...

 • j In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de meest voorkomende vorm van - constructieve chirurgie van neus en aangezicht, de diagnostiek en chirur- sche behandeling van huidtumoren. Naast het behoud van de functionaliteit van de diverse structuren in het gezicht, speelt daarbij ook het esthetische aspect een belangrijke rol. 2 Diagnose: huidtumoren in het aangezicht j Zoals alle tumoren zijn ook de huidtumoren onder te verdelen in benigne en maligne tumoren. Goedaardige huidtumoren worden frequent gezien door huisartsen. Het vermogen om de juiste diagnose te stellen en om benigne tumoren te onderscheiden van maligne laesies, is een belangrijke vaard- heid voor alle huisartsen. De diagnose wordt meestal gesteld op basis van de anamnese en het uiterlijk aspect van de laesie. Elke laesie waarvan de di- nose desondanks onzeker is, moet worden gebiopteerd voor histopatho- gisch onderzoek. Voor een volledige beschrijving van benigne huidtumoren wordt u verwezen naar de daarvoor bestemde literatuur. Verwijzing naar een dermatoloog is ge¨?ndiceerd als de diagnose niet met voldoende zekerheid gesteld kan worden of de behandeling buiten het bereik van de eigen va- digheden valt. Het basaalcelcarcinoom (BCC), het plaveiselcelcarcinoom (PCC), en het melanoom vormen samen het merendeel (99%) van de maligne huidtumoren in het hoofd-halsgebied. In de afgelopen decennia is de prevalentie van maligne huidtumoren schrikbarend toegenomen. Dit is met name het - volg van langdurige en overmatige expositie aan zonlicht in het verleden. Ook de komende decennia is nog een forse stijging te verwachten.

 • Psychopathologie gaat over gedrag dat afwijkend, gestoord, abnormaal en ook wel gewoon gek wordt genoemd. De auteurs zoeken in dit boek uit hoe het komt dat gedragsstoornissen ontstaan en waarom ze blijven bestaan. Belangrijk daarbij is, hoe we het gedrag kunnen stoppen of verminderen. Experimenteel onderzoek levert kennis op waarmee je deze vragen kunt beantwoorden. Dit onderzoek heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Daardoor is onze kennis van mechanismen die deze stoornissen in stand houden, veroorzaken of reduceren, sterk toegenomen.U als lezer wordt deelgenoot gemaakt van de spannende experimenten die ons leren waarom een stoornis bestaat. En omdat experimentele psychopathologie zo spannend is, leest dit boek als een detective. Met een open einde, want wetenschap is nooit af.

 • Artsen in de eerste lijn krijgen in hun werk steeds vaker te maken met patiënten met urologische klachten. Nederland vergrijst en veel urologische problemen komen vooral voor bij ouderen, maar ook therapeutische mogelijkheden bij seksuele disfunctie geven vaak aanleiding tot consultatie in de eerste lijn. Dit vooral voor huisartsen en verpleeghuisartsen geschreven boek heeft onder andere als doel informatie te geven over urologische zorg en technieken om patienten zo goed mogelijk te behandelen en te informeren. Het boek is zeer praktisch van opzet met veel praktijkvoorbeelden en illustraties. Urologie is opgebouwd uit vier delen; een algemeen deel, een deel over diagnostische methoden, een klachtgericht deel en een deel over behandeltechnieken. Urologie is een kwaliteitshandboek dat tot stand is gekomen door nauwe samenwerking tussen huisartsen en urologen.

 • Behandelaren in de GGZ worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen met antisociale problematiek. Dit praktijkboek geeft handvatten voor de behandeling van mensen met antisociaal gedrag voortkomend uit persoonlijkheidsproblematiek. De handvatten zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en best practices. Het boek is bedoeld voor psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkenden en (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen werkzaam binnen de reguliere en forensische GGZ.  

  Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe de behandelaar kan omgaan met specifieke behandelsituaties en hulpvragen als agressie, middelengebruik en suïcidaliteit. Daarnaast beschrijft het boek methodes om cliënten en hun sociale omgeving te helpen het antisociale gedrag te veranderen of er beter mee om te gaan. Ook wordt er aandacht besteed aan de emoties die deze cliënten oproepen bij behandelaren en aan de vraag hoe behandelaren hier effectief mee om kunnen gaan.  
  Het eerste deel beschrijft argumenten voor en tegen het behandelen van mensen met antisociaal gedrag of antisociale persoonlijkheidsproblematiek. Daarna worden de mogelijkheden van het doen van diagnostiek en risicotaxatie binnen de reguliere GGZ beschreven en wordt stilgestaan bij het belang van de therapeutische relatie. Vervolgens worden theorieën en technieken beschreven om de doelgroep te motiveren voor behandeling.  
  In het tweede deel staan de meer specifieke problematieken van de doelgroep centraal, zoals het voorkomen en behandelen van agressie, omgaan met verslavingsproblematiek en suïcidaliteit. Het derde deel beschrijft specifieke behandelmethodieken, waaronder Dialectische gedragstherapie, de forensische variant van Schemagerichte therapie, Farmacotherapie, Systeemtherapie en een meer outreachende benadering. 
  Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek is geschreven onder redactie van Dr. Madeleine Rijckmans, Dr. Arno van Dam en Dr. Wies van den Bosch. Zij werken alle drie als behandelaar in de klinische (forensische) praktijk en doen wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn ze lid van het internationaal Podium Antisociaal Gedrag van waaruit ze proberen de behandelpraktijk voor deze doelgroep te verbeteren. 

 • Tussen hoop en vrees is een aangrijpend verhaal over de laatste levensfase van kankerpatiënten. In Nederland sterven per jaar 40.000 mensen aan kanker. In dit boek wordt beschreven wat zij meemaken.Anne-Mei The liep vijf jaar mee op een afdeling longoncologie in een academisch ziekenhuis en volgde patiënten vanaf het moment waarop ze te horen kregen ongeneeslijk ziek te zijn tot hun overlijden. Zij maakt ons deelgenoot van de gesprekken tussen arts en patiënt. Het besluit om te worden behandeld. De hoop op genezing. Hoe patiënten en dierbaren elkaar ontzien. Het contact tussen medepatiënten. En het voorbereiden op het nabije levenseinde.De rode draad door het boek is in hoeverre artsen patiënten de medische waarheid wel of niet moeten zeggen: een vraag die ons allen aangaat.Tussen hoop en vrees is de publieksuitgave van The's proefschrift.

 • Dit boek laat zien hoe neuropsychologische problematiek kan interfereren bij psychotherapeutische  behandeling. Door hier meer op te focussen, kun je effectiever behandelen en misdiagnostiek voorkomen.

  Het beschrijft welke problemen je kan tegenkomen bij de behandeling, en welke kennis van neuropsychologische stoornissen nodig is bij aanvang en tijdens de behandeling. Tevens biedt het boek praktische handvatten voor de behandeling in de klinische praktijk.

  De rol van neuropsychologie in de psychotherapie is opgebouwd uit drie delen. Het algemene gedeelte gaat over de relatie tussen psychotherapie en neurowetenschappen, over kwetsbaarheid en veerkracht en over ontwikkelingsneuropsychologische perspectieven. In het tweede praktijkgericht deel komen de meest voorkomende psychische en psychiatrische problemen aan de orde, zoals depressie, chronische vermoeidheid, posttraumatisch stressstoornissen,  ADHD en somatische symptoomstoornissen. Ook leest u over de mogelijke inzet van E-health bij de behandeling van deze patiënten. Deel drie, het tweede praktijkgerichte deel, richt zich op de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH), zoals de identiteit na een NAH, beperkte cognitieve stoornissen, emotionele problemen en gesprekstherapie na hersenletsel. Daarnaast komt ook de mogelijke inzet van E-health bij behandeling van NAH aan de orde.

  Het boek richt zich op psychologen, psychotherapeuten en psychiaters werkzaam in de ggz. Het boek is eveneens goed bruikbaar binnen de diverse ggz-opleidingen. 

 • Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van typische kleine en meestal onschuldige kwalen die bij kinderen voorkomen, zoals krentenbaard, platvoeten en waterpokken. Daarmee onderscheidt dit boek zich van andere boeken over kindergeneeskunde, waarin vooral aandacht is voor ernstige aandoeningen.Van alle 160 aandoeningen worden etiologie, diagnostiek, beleid en beloop beschreven. De vele foto's tonen de kenmerken van de verschillende aandoeningen en verduidelijken daarmee de tekst.
  In 2009 is Kleine kwalen bij kinderen geheel herzien met veel nieuw beeldmateriaal en nieuwe hoofdstukken. De opmaak heeft de bruikbaarheid verbeterd. Waar mogelijk wordt verwezen naar informatiemateriaal voor ouders en verzorgers.
  Kleine kwalen bij kinderen is geschreven volgens dezelfde opzet als het succesvolle boek Kleine kwalen in de huisartspraktijk. Hoewel het boek in de eerste plaats geschikt is voor huisartsen en huisartsen in opleiding, consultatiebureauartsen, jeugdartsen en kinderartsen, biedt het ook waardevolle informatie voor andere medische professionals die met kinderen werken.
  De inhoud van dit boek sluit aan bij de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

 • Le dilemme

  B. A. Paris

  S'il parle, il la détruit.S'il se tait, il se détruit.Et vous, que feriez-vous ?
  Depuis toujours, Livia rêve d'une énorme soirée pour ses 40 ans ; et Adam, son mari, met tout en oeuvre pour que la fête soit inoubliable. Il s'organise pour que leur fille Marnie vienne exprès de Hong Kong - ce sera une surprise pour Livia.
  Mais quelques heures avant la soirée, Adam apprend que le vol dans lequel se trouvait peut-être Marnie s'est crashé. Est-ce qu'elle avait pu prendre cet avion, sachant que son vol précédent
  avait décollé en retard et qu'elle pensait ne pas pouvoir attraper sa correspondance ? Adam doit-il en parler à Livia, au risque de l'inquiéter pour rien ? Et pourquoi Livia semble-t-elle soulagée que Marnie ne soit pas là ?
  Lorsque la fête commence, chacun devra danser avec ses secrets et ses peurs. Jusqu'à ce que s'ouvre enfin le portillon du jardin et qu'une silhouette s'avance vers les invités...

 • À l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur mort depuis longtemps. Elle est retrouvée morte. On veut croire à un accident, lorsqu'une deuxième adolescente disparaît à son tour...  « Le thriller littéraire existe, Andrée Michaud en est la preuve. Créatrice d'ambiance exceptionnelle, elle joue avec la langue, les mots et les consonances dans ce huis clos chaud et humide où une foule de personnages se battent avec leurs démons. » La Presse, Québec. Prix du Gouverneur général du Canada.

 • L'humanité a colonisé le système solaire. Jim Holden est second sur un transport de glace qui effectue la navette entre les anneaux de Saturne et les stations installées dans la Ceinture d'Astéroïdes. Quand il croise la route du Scopuli, un appareil à l'abandon, il se retrouve en possession d'un secret bien encombrant. Un secret pour lequel certains sont prêts à tuer. De son côté, l'inspecteur Miller recherche une jeune femme. Quand l'enquête le mène au Scopuli et à Holden, Miller comprend que cette jeune femme est peut-être la réponse à tout. S'il ne découvre pas rapidement qui a abandonné ce vaisseau, et pourquoi, le conflit latent entre le gouvernement de la Terre et les Rebelles risque de se réveiller. Avec ce premier volume de la série "Expanse", James S. A. Corey signe "un space opera à tomber à la renverse" (George R. R. Martin).

 • Une révolution en cours depuis des générations a commencé dans le feu. Elle finira dans le sang. La Flotte libre - un groupe de Ceinturiens versé dans le trafic de vaisseaux militaires - a fait subir des revers à la Terre et mène une violente campagne de piraterie au sein des planètes extérieures contre les vaisseaux colons. James Holden et son équipage connaissent les forces et les faiblesses de cette armée mieux que personne. Dépassés en nombre et sous-armés, les restes des anciennes forces politiques font appel au Rossinante pour mener la mission de la dernière chance. Le sixième volet d'un cycle devenu une célèbre série télévisée.

 • Dans ce huitième volet de la série The Expanse, également devenue une série télévisée (disponible en France sur Amazon Prime Video), l'équipage du Rossinante mène une guerre souterraine contre un empire dictatorial quasi invulnérable qui détient James Holden prisonnier.

 •   À la suite des événements sur Ilus, le Rossinante se retrouve temporairement immobilisé et son équipage se dissémine aux quatre coins du système solaire. Dans le même temps, de curieuses affaires de vaisseaux disparus et de matériel volé font surface. Chacun de leur côté, Holden, Alex, Amos et Naomi vont alors devoir affronter leur passé et tenter de déjouer un vaste complot qui pourrait bien mener à l'avènement d'un nouvel ordre intergalactique.

 • Une épopée inoubliable et magique au coeur des légendes et des mythes du Moyen-Orient !Dans les rues du Caire du XVIIIe siècle, Nahri est une jeune escroc aux talents inégalés : lecture de la main, exorcismes et un mystérieux don de guérison ; elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses " coups ", elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles.
  Forcés de fuir Le Caire, Dara et Nahri voyagent ensemble à travers des sables chauds et balayés par le vent, grouillants de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques Marids. Des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent, leur périple a pour destination Daevabad, la légendaire Cité de Laiton.

 • Elle a tout vu, mais faut-il la croire ?
  Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlot, de bêtabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille Russell - un père, une mère et un adorable ado -, qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre la police quand on doute soi-même de sa raison ?
  "
  La Femme à la fenêtre appartient à ce type de livres singulier qu'il est impossible de lâcher. " Stephen King
  " Stupéfiant. Palpitant. Finn nous offre un thriller digne de ce nouveau millénaire. " Gillian Flynn
  " 10/10 sur l'échelle du twist ! " Val McDermid
  " Une oeuvre sombre au dénouement époustouflant. " Ruth Ware

 •   À 30 ans d'intervalle, deux enfants disparaissent dans des circonstances nébuleuses. Rien ne lie apparemment ces drames, sinon l'horreur qui les entoure et la douleur de leurs survivants... Par l'auteur de Bondrée, récompensé par le prix des lecteurs Quais du polar 2017.

 • L'hiver du monde t.1 : le règne glaciaire Nouv.

  Dans un futur proche, un nouvel âge glaciaire a commencé, précipitant l'humanité au bord de l'extinction.

  Mois après mois, le froid avance, les glaciers s'étendent et les populations fuient vers les dernières zones habitables. Les scientifiques envoient des sondes à travers le système solaire et, près de Mars, repèrent un mystérieux objet se déplaçant vers le soleil. Est-ce la cause du règne glaciaire sur terre, ou au contraire un espoir de survie ? Ce que va découvrir l'équipage de la mission est inimaginable...
  Commandante de la Station spatiale internationale, Emma Matthews a observé depuis le ciel le déclin de la planète bleue. Mais c'est pour sa propre existence qu'elle va devoir se battre...
  Scientifique parmi les plus éminents, esprit en avance sur son temps, James Sinclair est contacté par la NASA pour assister la mission. Ses compétences sont indispensables à son succès - et au sauvetage d'Emma. Les jours de leur espèce sont comptés. C'est alors que James fait un choix qui va déterminer le sort de la race humaine toute entière...

  Ce nouveau roman de l'auteur bestseller de la Trilogie Atlantis, phénomène mondial traduit dans une vingtaine de langues et vendu à plusieurs millions d'exemplaires, a été sélectionné pour le Wilbur Smith Award du meilleur roman publié.

 • Depuis des générations, le système solaire était la grande frontière de l'humanité. Jusqu'à maintenant. Un objet non identifié est apparu dans l'orbite d'Uranus où il a construit une porte massive qui mène à un hyperespace désolé. Jim Holden et l'équipage du Rossinante font partie d'une vaste flotte de navires scientifiques et militaires chargés d'examiner le phénomène. Mais une intrigue complexe se trame dans leur dos, visant à l'élimination pure et simple de Holden. Les émissaires de la race humaine en sont à devoir décider si la porte est une opportunité ou une menace alors que le plus grand danger est celui qu'ils ont apporté avec eux. La Porte d'Abaddon est le troisième volet de la désormais célèbre série The Expanse, plus explosive que jamais.

 • Les portes se sont ouvertes, et les humains se ruent pour coloniser un millier de planètes. La première d'entre elles, Ilus, est baptisée dans le sang et la destruction. Des colons indépendants se dressent avec leurs faibles moyens contre la puissance écrasante d'un vaisseau appartenant à une compagnie gigantesque, et des scientifiques innocents périssent alors qu'ils voulaient seulement étudier un monde nouveau. James Holden et son équipage sont désignés pour rétablir la paix et le bon sens. Mais plus il se penche sur la question et plus Holden a le sentiment que cette mission était destinée à échouer. Et les murmures d'un homme mort lui rappellent que la grande civilisation galactique qui occupait jadis ce monde n'est plus...  et qu'elle a été détruite par quelque chose. Le quatrième volet de la série The Expanse.

 • Sur Ganymède, devenue grenier à blé pour les Planètes extérieures, un sergent des Marines de Mars assiste au massacre de sa section d'élite par un supersoldat monstrueux. Sur Terre, une personnalité politique de haut rang s'évertue à éviter un conflit interplanétaire. Sur Vénus, la protomolécule extraterrestre a investi la planète entière, menaçant de propager l'indicible dans tout le système solaire. Et à bord du Rossinante, James Holden accepte d'aider un scientifique de Ganymède à la recherche de sa fillette enlevée. Ils l'ignorent, mais l'avenir de l'humanité tout entière pourrait bien dépendre de la capacité qu'a une poignée de laissés-pour-compte à empêcher une invasion extraterrestre. Si, bien sûr, celle-ci n'a pas déjà commencé... Deuxième volume de la saga The Expanse, le meilleur space-opera du moment.

 • En 1906, une épidémie de fièvre typhoïde se déclare dans une famille de l'État de New York . Chargé d'en découvrir la source, George A. Soper enquête. En examinant les antécédents de Mary Mallon, la nouvelle cuisinière, il découvre que sept des huit familles pour lesquelles elle a travaillé ont été frappées par la maladie.

  La voici désormais identifiée comme la première porteuse saine de la fièvre typhoïde. Elle se voit confinée pour trois années sur l'île North Brother. Finalement, en 1910, Mary Mallon est libre à condition de changer de métier. Elle reprend néanmoins du service sous divers pseudonymes. Démasquée, la voici de nouveau en quarantaine à compter de 1915, où elle restera confinée jusqu'à la fin de ses jours, en 1938.

  George A. Soper (1870-1948) était un éminent ingénieur et épidémiologiste américain, docteur de l'université Columbia. Il s'est notamment illustré en 1938, en identifiant Mary Wallon comme le premier humain porteur sain de la fièvre typhoïde. Il est l'auteur de Leçons d'une pandémie paru chez Allia.

 • Abécédaire buissonnier, ce livre propose une sorte de portrait ou plus exactement une mythographie qui donne à voir et à sentir le pouls de l'Afrique. Un très grand continent dont la puissance culturelle est en train de se déployer sous nos yeux. Hier minorées, voire moquées, la voix et l'importance du Continent dans les affaires planétaires sont aujourd'hui indéniables. L'Afrique est en passe d'imposer une griffe, un style, une manière d'être au monde et en relation avec le reste du monde.
  Dans ce dictionnaire tour à tour informatif, ludique, drôle, sérieux, Alain Mabanckou et Abdourahman Waberi entonnent un chant d'amour à l'Afrique, à ses habitants d'hier et d'aujourd'hui, à ses ressources exceptionnelles et à sa spectaculaire planétarisation.
   
   
  Finaliste du Man Booker International Prize, Prix Renaudot 2006 pour Mémoires de porc-épic, Alain Mabanckou est l'auteur de plusieurs romans à succès traduits dans le monde entier, dont Verre cassé, Black Bazar, Petit piment, Les Cigognes sont immortelles. On lui doit également des essais très remarqués (Lettre à Jimmy, Le Sanglot de l'homme noir, Le monde est mon langage). En 2016 il a été nommé professeur au Collège de France à la Chaire de création artistique. Depuis une quinzaine d'années il réside à Los Angeles où il est professeur titulaire de littérature d'expression française à l'université de Californie-Los Angeles (UCLA).
  Abdourahman A. Waberi est né en 1965 à Djibouti. Romancier, poète et essayiste, Grand Prix littéraire de l'Afrique noire 1996, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome-Villa Médicis, il enseigne depuis 2012 les littératures d'expression française et la création littéraire à l'université George Washington (Washington DC) et collabore notamment au Monde. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages primés comme le roman panafricain Aux États-Unis d'Afrique (Lattès, 2006). Son oeuvre est traduite dans une douzaine de langues.

empty