Publicetava

 • ( )
  :
  , , .

  : .

  , , , , ...
  , .

  :

  - , - ( ).
  - : , , , .

  :

  , 2012, 270
  : EPUB
  : 1 M

 • Skaistas un biedejosas ir pirmas uzplaukusas milestibas jutas. Jauniba, ilgas pec milestibas noslepuma, visi nobriest ka pumpuri pirms plisanas.

  Reginas Undikas varoni sis jutas ierauj dzila un salda atvara, parversdamas ari naida un neatrisinamu sarezgijumu kamola, kas jasketina lidz muza galam. Ar sirds gudribu, dveseles sapem un kludu izpratni janes upuris lidz attiecibu izlidzinasanai un atrisinajumam.
  Atminu saistitas, Anete plosas visgaisakas un tumsakas milestibas jutas, kuras caur tagadnes prizmu vina ierauga sevi no malas.

  No autores:

  Esmu prieciga un pateiciga par visu, ko sava dzive lidz sim pieredzejusi un piedzivojusi. Par katru dienu, vecakiem, radiem, draugiem un dzives cela sastaptiem cilvekiem.
  Vienmer esmu uzskatijusi, ka domas ir musu patiesa dzive. Acis, dveseles spogulis, kuras var redzet un saskatit, ka ari saskatito neredzet. Ausis, dzirdet un ieklausities, reizem klausoties nedzirdet. Galvenais spet un paspet dzive izdarit daudz laba, but miera ar savu sirdsapzinu un likteni. Visvertigaka un dargaka cilveka ir dvesele un sirds gudriba.
  Rokai japaspej pierakstit domas, jo tas ir atrakas par vardiem... Un kas no ta visa sanak? Labi, ja laba gramata. Uzrakstito gramatu katrs var vertet pec sava prata un, ja kadu aizskaris manas Anetes tiesums un atklatiba, vinas vieta ludzu piedosanu, jo uzskatu, ka labak nerakstit, neka liekulot.
  Ne es kadam piederu, ne man kads. Milu, velos tikt mileta un saprasta.
  Ar milestibu un cienu,
  autore

  Par izdevumu:

  Pirmpublicejums e-formata, 2013
  Datnes formats: EPUB
  Datnes izmers: 1.90 MB


 • Skaudiba, ceriba, taisnigums, atriebiba, zelsirdiba, piedosana un ari nave - tas viss un vel vairak ir aprakstits aizraujosaja (Dima tiesam prot aizraut!) piedzivojumu romana par noslepumaino grafu Monte-Kristo, kurs kaisligi mil un tikpat kaisligi atriebj.


  Romana varonis piedzivo draugu nodevibu, kam seko daudzi gadi Ifas pils pagrabos. Lasitajs kopa ar grafu Monte-Kristo vares izbegt no cietuma, atrast neiedomajamas bagatibas, izkalt un realizet visu laiku labako un apjomigako atriebibas planu, lai beigas tomer... piedotu.


  "Grafs Monte-Kristo" ir francu literaturas klasika un viens no Aleksandra Dima slavenakajiem darbiem, kuru visa pasaule aizrautigi lasa nu jau gandriz divus gadsimtus. Sis neaizmirstamais piedzivojumu romans ir izdots miljonos eksemplaru daudzu tautu valodas.


  />
 • Pedejas desmitgades laika aizvien vairak aktualizejies visiem zinams, kaiminos dzivojoss, rados un pazinu loka esoss, gandriz pazistams un vienmer klatesoss tels - Videjais latvietis. Ne par ko daudz vis vins neinteresejas, tomer zina visu, vai gandriz visu, par politiku, muziku, literaturu, teatri un makslu vispar, piedalas sabiedriskas domas veidosana par labklajibas un veselibas jautajumiem, ka ari izglitibu un ekonomiku. Vienmer esot notikumu epicentra, Videjais latvietis ikreiz pamanas palikt savrups un pat anonims. Ikviens veikala pardevejs var apzveret, ka Videjais latvietis pie vina ieperkas teju katru dienu, bet diez vai zina vina vardu, adresi, un diez vai ari atceras, kads vinam izskats.

  Vai Gutenmorgens ir Videjais latvietis? Izlasi, un saproti pats! Katra zina, vins noteikti ir Videjais Gutenmorgens.

  Autors par savu gramatu: "Dazadas dzives situacijas, prata stavokli un eksistencialas problemas aplukotas caur absurda un humora prizmu."


  Par autoru:

  Maris Berzins raksta prozu. Dazreiz blogo Kulturas Diena, literarai darbibai pieversies no 2002. gada.


  Par izdevumu:

  Atkartots izdevums, pirmais izdevums e-formata, 2012, 265 lpp.
  Datnes formats: EPUB
  Datnes izmers: 1.80 MB

 • "Maksla mit lidzas navei, turpat, kur smiekli - par to ari ir mans romans."
  Guntis Berelis, no kadas intervijas


  "Berela romans
  Ugunigi versi ar zelta ragiem
  , kura nosaukums pirma bridi raisa folkloristiskas asociacijas, papildina citos Berela darbos iemiloto makslinieciskas un (pseido)dokumentalas prozas sakausejuma metodi, kura vispirms ievilina lasitaju skietami biografiska vestijuma, literaturzinatniska diskusija, tikai palenam laujot atskarst, ka musu prieksa ir masketa fikcija (piemeram, agrina stasta
  Bekets ir dzivs
  ) vai publicistiski petniecisks darbs (
  Latviesu literaturas vesture
  ). Jaunaja romana beidzot izlauzas uz aru rakstnieka aizrautiba ar sausmu literaturas klasika Stivena Kinga dailradi, kas apvienojuma ar stastu krajumu
  Mitomanija
  un
  Minotaura medibas
  autora postmodernajam spelitem radijusi romanu, kura no diviem skata punktiem atklats jautajums, ko makslinieks (rakstnieks, gleznotajs) dara ar makslu un ko maksla agrak vai velak savukart izdara ar vinu pasu."
  Barbala Simsone.
  Makslas medibu anatomija. - Kulturas Forums
 • Pirms 25 gadiem Latvijas, Igaunijas un Lietuvas cilveki Amerikas Savienotajas Valstis apvienoja nacijas Amerikas Savienotajas Valstis. aicinajums pec taisniguma, apstrideja padomju milzu.
  Si mieriga dziedasanas revolucija ir satricinajusi pasauli, jo to apdraud precizi pielagota pasaules kartibas bipolara bilance.
  Toreiz gandriz neviens neticeja, ka Baltijas valstim bus lielaka patstaviba Padomju Savieniba, nemaz nerunajot par to, ka vini atgus savu neatkaribu.
  Baltijas valstu neatkaribas kustibu panakumi Padomju Savieniba tas dibinasanas laika un 1991. gada noveda pie ta sabrukuma.
  Kops Otra pasaules kara beigam pasaule ir pazistama, ta neatgriezeniski mainijusies uz visiem laikiem.
  Pec Padomju Savienibas sabruksanas, visas Austrumeiropas un Baltijas valstis, kuras tika glabatas aiz dzelzs priekskara, pasaules kars beidzot beidzas.
  Lai saprastu, kapec ir svarigi izlasit Sandras Kalnietes gramatu;
  tas stasta par strategiju un taktiku, sarezgitam izvelem un kompromisiem, kurus nevar ignoret.
  Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kustibas veiksmes stastu var izmantot ka piemeru daudziem miljoniem cilveku visa pasaule, kas joprojam velas brivibu.
  Kops rakstisanas gramatas 2000. gada Kalniete ir kluvusi par Latvijas vestnieku Apvienoto Naciju Organizacija, Francija un UNESCO, vina valsts arlietu ministru, pirmo Latvijas parstavi Eiropas Komisija, un 2009. gada - Eiropas Parlamenta deputatu.
  Vina ir vairaku citu gramatu autore.
  Par so izdevumu:
  Pirmais digitalais izdevums, 2013
  Formats: EPUB
  Izmers: 2,55 MB

 • Staburaga Berni "ir just no izjustakajiem Bernu dienu attelojumiem latviesu Literatura ir Tas stasts by diviem uzticamiem draugiem -. Vigantes Muizas darznieka Delu Delu Janci a Muizas stradnieces Marcu Zeni Pavada Kopa tikai vienu gadu, one, ja pirmaja -. Iepazisanas diena marks ar lielu neuzticibu raugas uz savu Jauno draugu, tad nakamaja Pavasari, Jurgos, skiroties No. Janca, MARCAM ir bezgala skumji a wine pats saka -. tada drauga ka Jancis vinam vairs NEBUS A tiesam - dzivais, drosais, atjautigais, bezgala godigais Jancis, kas Nekad nepamet draugu nelaime, kas nelauj darit bet vajakam - Tadu draugu a rotalu biedru ikviens veletos iegut Lénigo, Sakuma diezgan bailigo a neapkerigo Marcu draudziba ar Janci izveido drosmigaku, atjautigaku marks, kuram reibst galvanized, kapjot Leja uz Liepavotu, velak meta Daugava lai.. dabutu Laivu a Janci izglabtu, kuru ledus gabals nes uz kracem. Abu zenu kopigas bagpipes, Vinu dzives visdazadakos notikumus rakstnieks notelojis tik saistosi, ar vieglu humoru, ka tie neizdzesami paliek lasitaju atmina.

 • Saja Rudolfa Blaumana darbu krajuma ieklauti astoni darbi: sesas noveles - "Andriksons", "Laimes klepi", "Naves ena", "Purva bridejs", "Raudupiete" un "Salna pavasari", un divi stasti - "Nezale" un "Spijenos".
  Rudolfs Blaumanis ir viens no spilgtakajiem latviesu rakstniekiem, kura vards katram latviesu literaturas cienitajam palicis atmina saistiba ar vismaz vienu neaizmirstamu literaro darbu. Blaumanis tiek devets par ta saucama realpsihologijas novelu zanra aizsaceju, jo vina novelu centra atrodas cilveks un ta emocijas. Ta "Naves ena" atklajas teju neizturama spriedze un naves tuvums, "Raudupiete" - cilveka izmisums un emociju parbagatums, "Purva brideja" - milestibas un saubu speks.
  Blaumanis spejis atklat lasitajiem vienkarsu telu sarezgitas dveseles, liekot lasitajam ar aizturetu elpu sekot varonu likteniem.

  Par izdevumu:

  /> Datnes formats: EPUB
  Datnes izmers: 2.40 MB

 • Vai jauncelamaja Gaismas Pili nakotne bus lielveikals? Vai Krievija okupes Latviju? Vai cietums tiesam var darboties ka paraudzinasanas iestade? Sie ir tikai dazi no sodien biezi interneta komentaros cirkulejosiem jautajumiem, uz kuriem sava ironiskaja nepareizaja romana atbildes sniedz satirikis Olafs Zellis. Autors globalizacijas iespejamas sekas literari fikset centies pirms vairak ka desmit gadiem, tacu dazadu iemeslu del darbs palicis neizdots. Tagad, secinot, ka taja aprakstitas fantazijas aizvien vairak tiecas realizeties dzive, autors beidzot sadusojies darbu publicet, ka vins pats teic - kamer tas vel nav parverties par vesturisku hroniku.

  * * *

  Autora pavadvards

  Gramatina tapusi jau sen, laika, kad latviesi vel nebija vilusies Atmodas idealos, priecajas par ieklusanu NATO un Eiropas Savieniba, kad skita, ka pilnigi un galigi esam izravusies no Liela Laca ketnam, ari "padomju cilveki" tudal atzis gansu pasnoteiksanas tiesibas un nu tik saksies "ista dzive" ar neierobezotiem kreditiem un viesosanos teiksmaino arzemju radu villas, vispar - kaut pastalas, bet brivi!

  Dalai "letinu" eiforija tomer driz pargaja, es mazliet lepojos, ka piedereju pie si mazakuma, kas pamanija, ka valsts liktenlemeji nebut negrib staigat pastalas, ja tas nav izgatavotas no platina. Laikam jau skaudibas dzits, uzrakstiju so sacerejumu. Neviens negribeja to iespiest, un es samierinajos ar likteni. Bet tad ieveroju, ka musu dievzemite notikumi virzas uzkritosi lidzigi "Evijas" sizetam, un nobijos, ka mana fantastiska iecere drizuma parvertisies parasta vesturiska hronika un galigi zaudes jegu, tadel piekeros iespejai publiceties "Publicetava". Nemiet par labu! • Sandra Kalnietes Atminu Gramata  Vai lauzu.
  Tu vinu nogalinaji.
  Mes lauzam.
  Vini Luza  Stasta ar Latvijas Tautas Frontier Ne TAS tapsanas 1988. GADA lidz Vasara neatkaribas atjaunosanai Latvijas 1990. Gada 4. Maija.
  Gandriz VAI dienasgramatas forma uzrakstita Gramata IR stasts par musu tautas Treso Atmodu cilvekiem, Kas tik veidoja vadija divsimt tukstosu biedru lielo Organizaciju.
  Baltijas tautu kustibas 1990. Gada Pavasari nav TIKAI atjaunoja 1940. GADA okupeto anekteto Baltijas valstu neatkaribu, bet Ari Savienibas satricinaja Padomju pamatus, 1991. Gada decembri si launuma imperija sabruka.
  Starptautiskaja politika Latvijas Tautas frontes,  Sajudis
  Rahvarinne  ienaca negaiditas negribetas, JO apdraudeja Pasaules Kartibas izsverto bipolaro lidzsvaru.
  Rietumi bija ieintereseti vienoties ar ASVSR masu iznicinasanas ierocu ierobezosana Vacijas apvienosana.
  Sajos Planos Baltijas revolucija Bija trauceklis, Tapec ik Politikis a diplomatus, Kas apmekleja Rigu, Vilnu VAI Tallinu, aicinaja "nesupot Mihaila Gorbacova Laivu".
  Baltijas revolucija CITAS aizvien aktivakas demokratiskas kustibas Austrumeiropa nostadija Gorbacovu izveles prieksa - Paturet Baltijas Konfiguracija VAI Laut Austrumeiropai AIZIET Nr SSRP KONTROLES.
  Gorbacovs atlaida Austrumeiropu, TacU Driz vinam Nacas zaudet Ari Baltijas Konfiguracija.
  This satricinajuma iespaida Padomju Savieniba sabruka ir pasaule, kadu mans lidz pazinam Kops Otra Pasaules kara beigam, izmainijas UZ VISIEM laikiem.
  Latvijas Musdienas, Lietuvas Igaunijas tautas kustibu Veiksmes stasts VAR kalpot par piemeru daudziem miljoniem cilveku vizu pasaule, Kuri joprojam tiecas PEC Brivibas.
  SVARIGI saprastu Latvijas Baltijas Tautu Lomu sajos tektoniskajos procesos, IR jalasa Sandras Kalnietes Gramata;
  TA Stasta ar strategiju par taktiku pec sarezgitajam izvelem kompromisiem, Kas IK UZ Sola apdraudeja virzibu UZ augstako merki.
  Autores detalizetais stastijums lasitajam lauj ieskatities Revolucijas Aizkulises saprast, KA IR laiks kekars Bijis kaislibu pilns aizraujoss.
  Gramata REIZE analitiska IR ARI personiga, JO Parada atgriezenisko Saiti STARP Notikumu veidotajiem iepazistinasim sie notikumi Vinus ietekme maina.
  Kops Atmodas Sandra Kalniete turpinajusi IR bullet diplomatisko, Politisko, Sabiedrisko Radoso darbibu.
  Vina bijusi IR Latvijas vestniece Apvienoto Naciju Organizacija, Francija UNESCO SAVAS VALSTS Arlietu ministrs Pirma Latvijas parstave EIROPAS KOMISIJA, ieveleta ar Seima Deputati, bet IR EIROPAS parlamenta tagad deputate.
  S. Kalniete IR ARI vairaku citu popularu Gramatu autore.

 • "Without" ir literaturas a kulturas zurnals, kas publice prozas a dzejas darbus, dazadus rakstus, esejas un kritiku by gramatam, teatra izradem, kinofilmam un citiem ar kulturu saistitiem notikumiem. "Without" ir saturigs a viegli lasams kulturas medijs, kas lasitaju ieved jaunakaja latviesu a cittautu literaturas a kulturas pasaule. Zurnals tiek izdots reizi divos menesos a katram numuram ir savs vadmotivs.
  Zurnala saturs ir multimedials, taja ir ne tikai teksts an ilustracijas, bet ari audiodzejas sadala, kura iespejams klausities dzeju autoru lasijuma (zurnala pilna versija ar ieklautu audio lejupieladejama e-gramatu vietne Las.am).
  "Without" pirmaja numura:
  Anetes Konstes atskats uz LALIGABA pasniegsanas ceremoniju, Arta Ostupa un Katrinas Rudzites dzejolu audioieraksti, fragmenti no Dainas Tabunas stastu krajuma "Pirma reize" un Paula Bankovska romana "18", Jana Joneva pardomas par e-gramatas formatu un ta attiecibam ar tradicionalo gramatu, Annas Andersones recenzija par "Bardu" iestudejumu "Dirty Deal Teatro", Ilmara Slapina saruna ar amerikanu dzejnieku Edvardu Hirsu, Evas Mozules pardomas par studijam un dzivi Danija, Mareka Ruskula (briiC.lv) darinatie zimejumi, celojuma fragments no Lato Lapsas gramatas "Indija ne pa jokam. Un Pakistana ari", Lindas Grinbergas debija literaturas kritika, Signes Raudives sagatavotais jaunako e-gramatu apskats un fragments no klasiska piedzivojuma - Zila Verna "80 dienam ap zemeslodi".


  Zurnala pirmais numurs izdots ar e-gramatnicas Las.am, izglitibas portala e-klase.lv un portala DELFI atbalstu.


  Sekojiet zurnalam socialajos tiklos:
  Twitter.com/interesans
  facebook.com/interesans

empty