• Inspiré des actions et doctrines socio-politiques de grandes figures comme Gandhi ou Martin Luther King, Haim Omer décline la résistance non violente dans le domaine de la psychothérapie. Cette méthode repose sur l'affirmation d'une présence parentale forte, qui peut s'appuyer sur les relations sociales et familiales des jeunes concernés. L'efficacité de cette forme multifacette d'autorité est illustrée richement. Grâce à un manuel d'instructions détaillées, le thérapeute peut ainsi proposer aux parents d'enfants violents ou autodestructeurs un éventail de solutions concrètes pour éviter l'escalade et tenter de rétablir la relation. Les techniques développées sont immédiatement applicables au quotidien. Premier développement structuré de la méthode non violente en psychothérapie, ce livre est un outil de référence destiné aux psychologues, psychothérapeutes et autres professionnels de la santé mentale. Il pourra également intéresser l'entourage des jeunes aux comportements extrêmes.

 • "Lebowitz and Omer have taken the latest and most relevant scientific research and synthesized it into an essential read for caregivers of anxious children. Treating Childhood and Adolescent Anxiety: A Guide for Caregivers provides an 'inside look' at the nuts and bolts of cognitive behavioral therapy (CBT) for childhood anxiety-the treatment of choice among leading researchers and experts. The book is filled with analogies, examples, and practical advice that professionals and parents will refer back to over and over again."
  -Candice A. Alfano, PhD; Director, Sleep and Anxiety Center for Kids (SACK) Associate Professor, Department of Psychology, University of Houston PRACTICAL REAL-LIFE SOLUTIONS FOR CHILDREN LIVING WITH ANXIETY FOCUSING ON THE SPECIAL ROLE OF THE CAREGIVER IN ACHIEVING SUCCESSFUL TREATMENT Focusing on the treatment of childhood anxiety, both in one-on-one therapist to child treatment and within the family, Treating Childhood and Adolescent Anxiety: A Guide for Caregivers adopts an integrated approach presenting novel strategies to help mental health professionals and families create change and momentum in otherwise stagnant situations. This empowering guide offers practical, evidence-based, and theory-driven strategies for helping children to overcome anxiety, even if they resist treatment. Uniquely providing concrete advice for both the therapeutic and home environment, this insightful book covers: What to do when anxiety takes over the family School phobia and school refusal Working with highly dependent young adults Parental support and protection Creating and maintaining family boundaries A walk-through of The Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions (SPACE) Program Cognitive, behavioral, physiological, and emotion-based tools for treating anxiety Medication for childhood anxiety

 • Deze handleiding is speciaal voor de tweede,
  herziene druk van het boek `Geweldloos

  verzet in gezinnen' herschreven en aangevuld
  conform de praktijk anno 2015

  (Omer & Wiebenga, hoofdstuk 3). Daarnaast
  heeft een team van Expertisecentrum

  De Banjaard te Den Haag een verkorte en
  aangepaste handleiding voor gezinnen

  met kinderen en/of ouders met een verstandelijke
  beperking en/of autisme ontwikkeld,

  die als bijlage aan de tweede druk van het boek
  "Geweldloos verzet in gezinnen'

  is toegevoegd (Van Vliet et al. 2015). Beide
  handleidingen zijn samengevoegd in deze uitgave.

   

  Voor geïnteresseerden in de achtergrond van de
  in deze handleiding beschreven

  methodiek verwijzen wij graag naar het volledige
  boek:

  Omer, H. & Wiebenga, E. (2015). Geweldloos
  verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering

  van gewelddadige en zelfdestructieve kinderen en
  adolescenten'.

  ISBN
  978-90-368-0948-1

   

 • Agressief en zelfdestructief gedrag stelt menig ouder, leraar en hulpverlener voor een dilemma. Of het nu gaat om geweld, woede-uitbarstingen, liegen, stelen of om extreme angst, dwang, schoolverzuim of internetverslaving, met regelmaat wordt gepleit voor een `hardere' aanpak, maar escalatie ligt op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van `geweldloos verzet' waarin vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en positieve aanwezigheid (zonder toegeven) worden gecombineerd. Gesteund door hun netwerk leren gezagsdragers om zowel hun gezag als de relatie met het kind op een positieve manier te herstellen. Van (on)macht naar kracht! Dit boek opent met een bespreking van Gandhi's methode van geweldloos verzet en de toepassing daarvan binnen de context van het gezin. Inzicht in escalatieprocessen tussen opvoeders en kinderen kan helpen bij het voorkomen daarvan. Het boek bevat een praktische handleiding met heldere en concrete instructies voor ouders. Daarmee kunnen zij de principes van geweldloos verzet direct in praktijk brengen. Verder wordt aandacht besteed aan specifieke thema's als geweld tegen broers en zusjes, kinderen die het gezin `terroriseren', het belang van samenwerking tussen ouders en leerkrachten en de toepassing van geweldloos verzet in de gemeenschap. Deze tweede druk bevat een geheel herziene handleiding met enkele nieuwe interventies. Nieuw is ook de bijlage met een aangepaste handleiding voor gezinnen met kinderen en/of opvoeders met een verstandelijke beperking. Het boek is geschreven voor therapeuten, hulpverleners en opvoeders die in werk of gezin geconfronteerd worden met gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen. Het biedt inzicht in processen die dit gedrag in stand houden en praktische handvatten voor het doorbreken hiervan. De auteur Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv, Israël. Eliane Wiebenga is klinisch psycholoogpsychotherapeut in het Lorentzhuis, centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie te Haarlem.

empty